داستان ما

این یک واقعیت طولانی است که می بینید.

55000
دانش آموزان
60
گواهی ها
2240
دانشجویان وارد شده اند
215
دوره های کامل

گروه آموزشي جهش گيلان


گروه آموزشي جهش گيلان

ارائه کننده فيلمهاي آموزشي ويژه آزمون نظارت اجرا محاسبات عمران

ارائه کننده فيلمهاي آموزشي ويژه آزمون نظارت اجرا معماري

ارائه کننده فيلمهاي آموزشي ويژه آزمون نظارت اجرا طراحي برق

گروه آموزشي جهش گيلان

برگزار کننده دوره هاي آموزشي ويژه آزمون پايه 3 نظام مهندسي

تیم مدیران ما

تم های خود را با ویژگی های حتی بیشتر افزوده می کند.

تیم مدیران ما

تم های خود را با ویژگی های حتی بیشتر افزوده می کند.

بپیوندید به ما