به اطلاع مهندسان بزرگوار می رساند فایلهای تهیه شده در زیر به عنوان سوالات قابل به بازنگری، فقط نظر تخصصی گروه آموزشی جهش گیلان می باشد و امکان دارد که با نظر سازمان و یا طراحان سوال مغایر باشد. لذا مجموعه ی جهش گیلان هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مطالب زیر را بر عهده نمی‌گیرد.

مهندسین عمران به این ایمیل ارسال کنن omran@inbr.ir

  • نظارت عمران(سوالات قابل به بازنگری آزمون مرداد 1400)       فایل word          فایل PDF

  • اجرا عمران(سوالات قابل به بازنگری آزمون مرداد 1400)          فایل word          فایل PDF

  • محاسبات عمران- سوالی برای بازنگری ندارد و خود سازمان دو سوال را حذف نموده است.

 

مهندسین معماری به این ایمیل ارسال کنن memari@inbr.ir

  • نظارت معماری(سوالات قابل به بازنگری آزمون مرداد 1400)    فایل word          فایل PDF

  • اجرا معماری(سوالات قابل به بازنگری آزمون مرداد 1400)        فایل word          فایل PDF

 


از مهندسین عزیز دعوت میکنیم نمونه فیلمهای آموزشی زیر را  مشاهده کنند

دانلود نمونه فیلمهای آموزشی عمران (نظارت – اجرا – محاسبات)

دانلود نمونه فیلمهای آموزشی معماری(نظارت – اجرا)

دانلود نمونه فیلمهای آموزشی کارشناس رسمی دادگستری