فیلم مبحث 10 و 17 کلاس معماری رشت

بعد از دانلود فیلمهای زیر، روی فیلم دبل کلیک کنین. بعد از شما پسورد میخواد. پسورد پخش فیلمها در پایین آمده است

پسورد

memari1402

 

 

 

 

لینک دانلود فیلم مبحث 10 (فولاد) معماری در حال تکمیل

 

دانلود تست صفحات143-184 (اعضای مختلط)

دانلود تست صفحات185-211

دانلود نکات تکمیلی در بازه 185 تا 211 کتاب (به مرور صفخات فایل بیشتر می شود)

دوستان توجه کنند که همه صفحات فولاد برای معماری مهم نیست و فقط جاهای مهم فولاد که قبلا سوال آمده و یا در آینده سوال خواهد آمد در فیلمها بررسی می شوند. بنابراین صفحاتی که از کتاب تدریس نمی شود نیازی به مطالعه ندارد.

 

دانلود فیلم پارت اول صفحه 1 تا 37

دانلود فیلم ادامه پارت اول صفحات 143 تا 184 (اعضای مختلط)

دانلود فیلم پارت دوم صفحه 185 تا 192

دانلود فیلم پارت سوم صفحه 193 تا 195

دانلود فیلم پارت چهارم صفحه 196 تا 207

دانلود فیلم پارت پنجم صفحه 207 تا 211

 

 

 

لینک دانلود فیلم مبحث 17 معماری(بعد از تکمیل فولاد اضافه می شود)