درباره ما

درباره ما

گروه آموزشی جهش فعالیت خود را از سال 1389 شروع نموده است. فعالیتهای آموزشی جهش در مورد دوره های آموزشی آزمون نظام مهندسی، کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد، آموزش نرم افزارهای طراحی و آزمون های کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه می باشد. در سالهای اخیر، عمده ترین فعالیت ها در زمینه آزمون نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری بوده است.